Gecekondu Yapılanması

İnşaat Kategorisi Yazar:

Bir kabus gibi kentlerin üzerine çöken kaçak inşaat gecekondu yapılanması. Gecekondulaşma 2. Dünya Savaşı’nın vermiş olduğu etkilerden dolayı köyden kente başlayan yoğun göçler sonucunda ortaya çıkmıştır. Gecekondular genel olarak başkalarının arsasına kanunsa bir şekilde yapılıyor. Türkiye de hala daha gecekondu azımsanmayacak kadar yüksek derecededir. Gecekondular kısa bir süre içersin de derme çatma bir şekilde yapılıp yaşanacak bir hale getirilen yapılardır. Genellikle yoksul ve barınacak yeri olmayanlar bu yapılaşma türüne başvurur.

Şehirlere genel olarak kazandırdığı görüntü itibariyle de benimsenmeyen ve hala önlem alamayan gecekondular dünyada da Türkiye’de de devamlılığını sürdürecek gibi. Gecekondu yasaları olmasına rağmen bu yasalara uyulmamaktadır. Gecekondu sonuç olarak sağlıksız bir şehir ve sağlık bir yaşam doğurmaktadır. Bu nedenle mutlaka bu yapılaşmalara dair kalıcı çözümler üretilmelidir.

Dünyada Gecekondulaşma

Güney Amerika, Afrika ve Asya’da insanlar işsizliğin verdiği sebepten ötürü kırsal kesimden kentlere göç etmeye başlamışlardır. Böylece gecekondulaşma başlayıp, hızla artış göstermiştir. Brezilya’da yoksulluğun fazla olduğu yerlerde inanılmaz şekilde gecekondu alanı yaygınlaşmıştır. Meksika’da, İran’da, Hindistan’da, Cezayir’de ve Peru’da da gecekondu denildiğinde akla gelen ülkeler arasında yer almaktadır.

Türkiye’de Gecekondulaşma

Türkiye’de ilk gecekondulaşma 1930’lu yıllarda başlamış ama 2. Dünya Savaşı’nın ülkemizde yarattığı etkiler sonucu köyden kentlere hızla göçün artmasıyla, gecekondulaşmada doğru orantılı olarak artmıştır. Gecekondu ülkemizde en fazla gelişmiş bölgelerimizde bulunmaktadır. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de bu sayısı giderek artmıştır. Başlangıçta kentteki yoksul kesimin ihtiyaçlarını karşılandığı düşünülerek gecekondu yapı serbest bırakılmış ancak bugün günümüzde bu iş ticarete dökülmüştür. Aslında gecekonduların ilk ticarete dökülmesi 1970 ve 1980’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Türkiye de 1966 yılında 775 sayılı yasa ile gecekondunun varlığı resmen kabul edilmiştir.

Sonuç olarak gecekondular, kentlerde hep sorunlar oluşturmuş ve bu sorunlara maalesef kalıcı çözümler bulunamamıştır.

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*