İmarlı Arsanın Özellikleri Nelerdir?

İnşaat/Peyzaj Kategorisi Yazar:

İmar Planı Ne Demektir?

Belediyeler kentlerin planlı bir şekilde gelişmesini sağlamak için, şehir plancılarının aracılığıyla 1/100.000 – 1/50.000 ölçeklerinde büyük planlar yaparlar. Akabinde daha detaylı olan 1/5.000 ölçekli Nazım Planlar hazırlanır. En son 1/1.000 ölçeğinde uygulama imar planları yapılır. Arsa ve arazi kavramlarını birbirinden ayıran, üzerinde çeşitli amaçlara hizmet edebilecek (konut, okul, hastane, karakol, yol, cami, park ve bahçe gibi yeşil alanlar ve bir şehirde olması gereken tüm sosyal yaşam alanları) yapıların inşasına izin veren planlar uygulama imar planlarıdır.

İmar Planı Nasıl Alınır?

Araziler, imar planı oluşturularak, ‘düzenleme ortaklık payı’ başlığı altında kanunun belirlediği yaklaşık %40 oranında kesintiler ile net parsele yani arsa haline dönüştürülür. Kesintiye dahil olan yerler, söz konusu bölgedeki peyzaj alanları, yollar, parklar, ibadethane, güvenlik ve eğitim alanlarıdır. Arazi sahipleri bu kamu alanlarına belirli oranlardan olmak üzere yer verir ve böylece imar planlı arsaları tapu ile kendilerine verilir

İmar Planı Olan Arsanın Özellikleri Nelerdir?

Bir arsanın fiziki yapısı (eğimli, düz, kare veya dikdörtgen oluşu), köşe veya ara parsel olması, ulaşım bağlantıları, konumu fazlasıyla önemlidir. Örneğin, ana yola yakın olan arsalar oldukça değerlidir. İmar Durumu ise tüm bu kıstasların gözler önüne serilmiş resmi bir belgesi olup; arsanın fiziki durumunu, lokasyonunu, yapılaşma kriterlerini, yol ve cephe durumlarını bize açıklar. Ayrıca bir arsanın üzerinde herhangi bir kaçak yapılaşma olup olmadığını, dere yatağı, orman, köprü, ana yol, sit alanı ya da doğal afetlere maruz kalabilecek alanlarda olup olmadığını göstererek riskleri bilmemize olanak sağlar. Tapunun hisseli olup olmadığı, emsal, arsanın satışına engel bir durum olup olmadığı, bina yüksekliği ve söz konusu arsanın konut, ticaret, sanayi alanlarından hangisinin kapsamına girdiği de imar planına bağlıdır. Tüm bunlara ek olarak yapının, inşaat taban alanının kaç metrekare olduğu, kaç katlı olacağı, çekme payları ve nizamı da bu belgeyle belirlenir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*