İnşaat Sektörünün Kalkınması İçin Devlete Düşen Görevler Nelerdir?

İnşaat Kategorisi Yazar:

İnşaat sektörü denilince aklımıza, konut satın almak isteyen bireyler, mühendisler ve müteahhitler gelmektedir. İnşaat işi arz ve talep meselesidir. Talep varsa bireylerden, binanın planı projesi çizilir ve yapımı üstlenilir. Bu işlem birçok gayrimenkul firması tarafından gerçekleştirilebilir.

İnşaat Sektöründe Devletin Rolü

İnşaat sektörün de şehrin ekonomik yapısı, sanayisi ve ticareti önemli yer kapsamaktadır. Günümüz de büyük metropol şehirlere baktığımızda sanayisi ve ekonomisi ile ön plana çıkmaktadırlar. Bu durum inşaat sektörünü de etkilemektedir. Doğu illerimizde ki iş istihdam olanakları, batı bölgelerimize göre daha az olduğu için doğudan batıya bir göç söz konusudur.

Özellikle de son dönemler de bu tip göçler epey artmıştır. Doğu da her ne kadar sanayileşmeden, devletin iş ve istihdam politikalarından, Sanayi kuruluşları için teşvik ve vergi muafiyeti unsurlarından bahsedilse de doğu bölgelerimiz de halen revaçta olan geçim kaynağının temelini tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır.

Sanayileşme ve Ticaret yoğun olarak batı bölgelerimizde toplanmıştır. Bu durum da son yıllar da ülkemiz de tarım ve hayvancılık sektöründe hizmet ve sanayi sektörüne yoğun bir geçiş olduğu görülmektedir. Son yıllarda tarım ve hayvancılıktan elde edilen toplam gelir; hizmet ve sanayi sektörüne göre epey azalmıştır. Büyük şehirler de Nüfusun artmasıyla şehirler de konut sıkıntısı baş göstermiş ve son yılların en fazla talep alan sektörü inşaat sektörü haline gelmiştir

Bu konuda devletin çalışmalarına örnek vermek gerekirse, Başbakanlık TOKİ konutları ile herkesi ev sahibi yapma gibi çalışmaları olmuştur. Bu gün her ne kadar şehirden şehre, bölgesinden bölgesine değişse de bugün standart kabul edebileceğimiz bir konutun dahi fiyatı 250.000-300.000 TL den aşağı değildir. Durum böyle olunca devlet de herkesi kira öder gibi ev sahibi yapmak için çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırmıştır.

Ayrıca devlet sadece kendi olanaklarını kullanarak değil, inşaat sektörü ile uğraşan çoğu kurumsal şirketlere de kolaylıklar tanımaktadır. Bir başka çalışma ise eskimiş yıpranmış, depremde çatlamış veya yıkılma riski bulunan binaların devlet tarafından kentsel dönüşüme alınarak, yerlerine yenisi inşa edildikten sonra yeniden vatandaşların hizmetine sunulmasıdır. Kısaca, inşaat sektörünün kalkınması için devlete düşen görevler nelerdir? Bu soruya yapılan çalışmalar üzerinden yukarıda örnekler verilmiş bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*