İnşaat Yapımının Ortalama Maliyeti Nedir?

İnşaat Kategorisi Yazar:

Arsa sahibi olanlar ev yaptırmaya karar verdiklerinde akıllarına gelen ilk soru “inşaat yapımının ortalama maliyeti nedir?” sorusu olmaktadır.

İnşaat maliyetinin tespiti

İnşaat maliyetleri her yıl belirlenmekte ve ilgili bakanlıklar tarafından her yılbaşından önce tespit edilip yayınlanmaktadır.

Yapılacak inşaatın çeşitleri

Çelik karkas, betonarme, yığma kagir, yığma yarı kagir, ahşap, taş duvarlı, gecekondu tarzı, kerpiç olmak üzere inşaat çeşitleri bulunmaktadır.

İnşaatın türüne karar vermek

Öncelikle; yapılacak inşaatın hangi tarzda olacağına karar verilir. Tabii bu kararda en önemli etken maddiyat ve sonra da şahsi isteklerdir. Herkesin inşaat yapımında ayırabileceği bütçesi farklı farklıdır. Bu bakımdan inşaata ayrılacak bütçeye göre inşaat türüne kendi isteği doğrultusunda karar verilir.

2017 yılı ortalama inşaat maliyetleri

İnşaat için verilebilecek maddiyat belirlendikten sonra güncel ortalama inşaat maliyetlerine bakılarak inşaat başlatılmalıdır. Bu maliyetler; çelik karkas binanın metrekare ortalama fiyatı 295 TL, betonarme karkas binanın metrekare ortalama fiyatı 227 TL, yığma kagir binanın metrekare ortalama fiyatı 107 TL, yığma yarı kagir binanın metrekare ortalama fiyatı 107 TL, ahşap binanın metrekare ortalama fiyatı 134 TL, taş duvarlı binanın metrekare ortalama fiyatı 96 TL, gecekondu tarzı binanın metrekare ortalama fiyatı 69 TL, kerpiç binanın metrekare ortalama fiyatı 57 TL’dir.

Belirtilen fiyatlar, binanın kaba inşaatı için belirtilen maliyetlerdir. Bu aşamadan sonra inşaatın oturulabilir hale getirilmesi için elektrik tesisatı, su tesisatı, atık su tesisatı ile ısıtma sistemi yaptırılmalı, iç ve dış sıva işleri, zemin kaplama, iç ve dış cephe boya işleri ile mutfak ve odalara yapılmak istenen dekorasyon işleri tamamlanmalıdır. Bu maliyetlerin ortalama fiyatı da kaba inşaata ayrılan toplam bütçe miktarı kadar olmakta, isteğe göre daha kaliteli ürün kullanımında harcanan para miktarı da artmaktadır.

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*