İnşaatta Mimarlık Ve Mühendislik

Iç Mimari/İnşaat/Mimari Kategorisi Yazar:

Her gün girip çıktığımız evimiz, ofisimiz, belki her gün üzerinden geçtiğimiz köprüler, yollar birer inşaat ürünüdür. Bu inşaat ürünlerinin yapımında ise öncelikli olarak mimar ve mühendisler görev almaktadır. Her ne kadar yaptıkları iş ayrı olsa da mimar ve mühendisler hemen hemen her inşaatta beraber çalışma durumunda kalırlar. Bunun en önemli nedeni ise bu iki mesleğin birbirini tamamlayan meslekler olmasıdır.

Mimar Ve Mühendisler Nasıl Çalışmalıdır?

Her iki meslekte kendi içinde inşaat ile ilgili bazı sorumlulukları barındırır. Fakat bu sorumlulukların yerine getirilmesi aşamasında mimar ve mühendislerin öncelikle meslek etiğine aykırı davranmamaları gerekir. Her şeyden önce mesleklerinin insanlara güvenli barınma, iş ortamı ya da güvenli enerji üreten tesisler yapma sorumluluğu getirdiğini unutmamalıdırlar. Ayrıca mimar ve mühendisler bu bağlamda bağlı oldukları odaların denetimi altındadırlar.

Mimar Ve Mühendisin Bağımsız Çalışması Mümkün Müdür?

Ülkemizde bağımsız çalışan çok sayıda mimar ve mühendis olduğunu biliyoruz. Ama burada ayrı olan sadece ofislerdir. Öyle ki bir inşaatın hazırlık aşamasından bitimine kadar her aşmada bağımsız çalışan mimar ve mühendis olsalar bile bu iki meslek mensubunun yolları ilgili inşaatta kesişir. Çünkü gerek proje aşamasında olsun gerekse imalat aşamasında mimarın ve mühendisin tek olarak hareket etmesi rastlanılmayan bir durumdur.

İnşaatta Mimar Ve Mühendis İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

İnşaat yapım aşamasında iken mimar ve mühendislerin kontrollüğünü sürdürmesi bir zorunluluktur. Bu nedenle proje aşamasından itibaren mimar ve mühendislerin birbirleri ile uyumlu çalışmalarının inşaatın tamamlanma süresi, inşaatın güvenli olması, kaliteli ve doğru malzeme kullanılması gibi hususlarını doğrudan etkilediği unutulmamalıdır. Öyle ki mimar ve mühendisin uyum içinde çalışması hataları en aza indireceğinden inşaatın da planlanan sürede bitmesine neden olacaktır. Yine bu iki meslek grubunun uyumu ve beraber çalışması malzeme konusunda kaliteli ve doğru seçimi sağlayacağından yapının güvenli olması bir sonuç haline gelecektir.

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*