architecture

Mimarın Rolü Nedir?

Mimari Kategorisi Yazar:

Bina, köprü, yol, baraj, tarihi eser restorasyonu vb. olarak yapı sınıfına giren tüm inşaatlarda inşaat mühendisi, mimar, makine mühendisi ve elektrik mühendisi ekip olarak çalışmak zorundadır. Çünkü bir yapının inşaatında hazırlık aşamasından teslim aşamasına kadar her kademede bu ekibin görevleri bulunmaktadır. Yapım işinde öncelikli görev mimara düşmektedir. Mimarlar hazırlık aşamasının ilk ayağı olan mimari proje çizimini yaparlar ve inşaat mühendisleri de bu çizim üzerinden statik projeyi oluştururlar. Elektrik mühendisleri ise yapının elektrik tesisat projesini, makine mühendisleri de sıhhi tesisat projesini hazırlamakla yükümlüdürler.

Mimarın İnşaattaki Görevi Nedir?

İnşaata henüz başlanmadan hazırlık aşamasında oluşturulması gereken ilk proje mimari projedir. Mimari proje mimarlar tarafından hazırlanmakta olup, projenin yönetmeliklere, TS’lere (Türk Standartları), imar kanununa uygunluğunun kontrolü de yine mimarlar tarafından yapılmaktadır. Ayrıca bir bina projesini düşünecek olursak tasarlanan dairelerde bulunan odaların kullanım özelliğine göre yönetmeliklerin öngördüğü ölçülerin altına inmemesini, benzer şekilde WC, banyo ve antrenin ölçü ve konumlarının hem yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek hem de kullanılabilirlik seviyelerini maksimuma taşıyacak şekilde tasarlanmasını sağlamak ta yine mimarların kontrolündedir. Bunun yanında bina içerisinde bulunan ortak kullanım alanlarının maksimum rahatlığa sahip olacak şekilde tasarlanması, yönetmelik doğrultusunda yapılması zorunlu kılınmış asansör, kapalı ya da açık otopark, çocuk parkı, çevre duvarı vb. unsurların binada bulunması gereken yeri belirlemek te mimarların diğer bir görevidir.

Mimarlar Sadece Tasarım da mı Görev Alır?

Mimarlar hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra yapım aşamasında inşaatın mimari projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek zorundadır. Öyle ki projesine uygun olarak tasarlanmamış bir inşaatın tamamlanabilmesi olası değildir. Çünkü tek denetim ayağı inşaatın mimarı değildir ve sonrasında ilgili kurum ya da yapı denetim şirketleri tarafından inşaatın projesine uygunluğu kontrol edilmektedir. Ayrıca mimar sadece proje kontrolü yapmamalı inşaatta kullanılan malzemenin estetikliğini, kullanılan renklerin uyumunu da denetlemelidir.

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*