İstimlak İle İlgili Kanunlar

Peyzaj Kategorisi Yazar:

İdarenin Üstün Gücü

Kamulaştırma, eski adıyla istimlak hiç şüphesiz idarenin üstün bir gücüdür. Bu güce göre idare, halk arasındaki kullanıma göre devlet, kamu yararı amacını güderek istediği tüm taşınmazları kamulaştırabilir. Kamulaştırmanın dayanağı anayasada bulunur. Burada belirtilen özel kanun yani 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu sayesinde devlet özel mülkiyete tabii malların üzerinde hakimiyet kurabilir. İlgili kanun ilk olarak 1983 yılında yürürlüğe girmiş olup günümüze kadar pek çok değişikliğe maruz kalmıştır.

İstimlakın(Kamulaştırmanın) Şartları

İdare, kamulaştırdığı malların bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu bedelin peşin olarak ödenmesi esastır. Asıl amaç kamunun üstün yararı olmalıdır. Söz konusu mal yerine muadil başka bir mal güdülen amaç için kullanılabiliyorsa kamulaştırma yapılamaz. Kamulaştırma yalnızca devlet tarafından ilgili kanuna dayanılarak yapılabilir. Devlet içerisinde de her organ kamulaştırma yapamaz, sınırlı sayı ilkesine tabii olarak kanunda sayılan organlar kamulaştırma yapabilir. Usulüne uygun olmalıdır, şekle bağlı bir işlemdir. Kamulaştırma yapılmadan önce onaya tabii tutulur ve taşınmaza şerh konulur.

İstimlakın Çeşitleri

İstimlakın birkaç çeşidi vardır. Bunlar trampa yolu ile, kısmen ve acele kamulaştırma olarak sayılabilir. Trampa yolu ile kamulaştırma olağan kamulaştırma olarak sayabileceğimiz kamulaştırma çeşididir. Kısmen kamulaştırma ise bir malın kısmi olarak belirli bir parçasının kamulaştırılmasıdır. Acele kamulaştırma ise usul olarak olağan yöntemden farklıdır. Devletin güvenliğinin söz konusu olduğu hallerde yapılabilir.

Son Olarak

Kamulaştırma için bir taşınmaz mal olması gerekir. İnşaat sektörüyle de yakından ilgili olması bundan kaynaklanır. Özellikle kentsel dönüşüm projeleri kapsamında pek çok özel mülkiyete tabii mal kamulaştırılmıştır. Taşınmazınız için önerilen bedelde uzlaşmak esas olsa da idare ile ücret konusunda çeşitli görüşmeler yapılabilir. Kamulaştırılan malınız beş yıl içerisinde kamu yararı için kullanılmaz ise faiziyle birlikte ödeme yaparak malınızı geri alabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*